RealPlayer SP 20.1.0.312

RealPlayer SP 20.1.0.312

RealNetworks, Inc. – 0,8MB – Freeware – Windows Mac
ra khỏi 543 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
RealPlayer chơi streaming âm thanh và video qua Internet trong thời gian thực. Nó đóng RealAudio, RealVideo, MP3, 3GPP Video, Flash, SMIL 2.0, JPEG, GIF, PNG, RealPix, RealText, Ogg Vorbis, và Ogg Theora. Nó có sẵn cho Windows, Macintosh, Pocket PC, Nokia 9200 Series, Nokia 7650, Palm OS 5 dựa trên thiết bị cầm tay, Linux, Solaris, và nhiều phiên bản Unix.

Kể từ phiên bản 11, RealPlayer cũng bao gồm hỗ trợ Flash Video, DVD, SVCD, VCD đốt cháy và video ghi âm (DRM được hỗ trợ).

Nó là xã hội. Nó là cầm tay. Nó là miễn phí. Nó là mới RealPlayer SP.

Và nó là hoàn hảo để chơi và chia sẻ video với bạn bè và những người theo trên Facebook và Twitter. Bạn cũng sẽ rất vui khi biết nó hoạt động một cách dễ dàng với của bạn hương vị yêu thích của Blackberry, iPod, iPhone và hệ thống trò chơi.

Tổng quan

RealPlayer SP là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi RealNetworks, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.634 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của RealPlayer SP là 20.1.0.312, phát hành vào ngày 09/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 20.1.0.312, được sử dụng bởi 12 % trong tất cả các cài đặt.

RealPlayer SP đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của RealPlayer SP đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho RealPlayer SP!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 7.634 UpdateStar có RealPlayer SP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản